Външни и вътрешни мазилки - силиконова, полимерна и суха мазилка

Качествени интериорни и екстериорни мазилки в Магазин Колор 77. Ще намерите външните мазилки на Мултиимпекс, включително влачена силиконова мазилка MULTIART SM, драскана силиконова мазилка SM, драскана полимерна мазилка PM, влачената полимерна мазилка MULTIART PM, драскана мазилка Мултиарт M2 и М3, пръскана мазилка Rastika, а и други мазилки.

В магазин за строителни материали Колор 77 ще намерите полимерни мазилки, силиконови мазилки, декоративни / венециански мазилки, силикатополимерни мазилки, наричани сухи мазилки.

Заповядайте в Магазин за строителни материали Колор 77 в Пловдив. очакват Ви само положителни изненади!

Драскана силиконова мазика MULTIARTДраскана силиконова мазилка MULTIART SM - 25 кг
Силиконова мазилка с драскана структура, едрина на зърната 1 мм, 1.5 мм, 2 мм, 3 мм - Паропропускливи, хидро и мразоустойчиви.
MULTIART SM представлява готова за употреба пастообразна тънкослойна мазилка, произведена на база полимерни и силиконови смоли, минерални пълнители и адитиви. Произвежда се в бял цвят или оцветена по каталог. Всички цветове са устойчиви на UV лъчи.
Тази силиконова мазилка се използва за декорация и защита на стари и нови фасади като крайно покритие, както и за декорация на вътрешни стени.
Основата, върху която ще се нанася мазилката задължително се грундира с „Грунд - SМ”.
ОПАКОВКА: Пластмасова кофа х 25 кг. Отговаря на: БДС ЕN 15824:2009.
Преди употреба разбъркайте енергично съдържанието на кофата. СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки в закрити и сухи помещения, предпазени от замръзване и високи температури. ТРАЙНОСТ: 12 месеца, ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 25°С.
Забележка: Да се избягва работа при дъжд, силен вятър и пряка слънчева светлина. Нанесената мазилка да се пази от замърсяване в продължение на 24 часа.

Влачена силиконова мазика MULTIARTВлачена силиконова мазилка MULTIART SM - 25 кг
Мултиарт СМ е силиконова мазилка с драскана структура, едрина на зърната 1 мм, 1.5 мм, 2 мм, 3 мм - Паропропускливи, хидро и мразоустойчиви.
MULTIART® SM представлява готова за употреба пастообразна тънкослойна мазилка произведена на база полимерни и силиконови смоли, минерални пълнители и адитиви.
Тази влачена мазилка се произвежда в бял цвят или оцветена по каталог. Всички цветове са устойчиви на UV лъчи.
Влачената мазилка Мултиарт на Мултиимпекс се използва за декорация и защита на стари и нови фасади като крайно покритие, както и за декорация на вътрешни стени.
Основата, върху която ще се нанася мазилката задължително се грундира с „Грунд - SМ”.
ОПАКОВКА: Пластмасова кофа х 25 кг., Отговаря на: БДС ЕN 15824:2009, СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки в закрити и сухи помещения, предпазени от замръзване и високи температури, ТРАЙНОСТ: 12 месеца, ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 25°С. СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки в закрити и сухи помещения, предпазени от замръзване и високи температури.
Забележка: Да се избягва работа при дъжд, силен вятър и пряка слънчева светлина. Нанесената мазилка да се пази от замърсяване в продължение на 24 часа.

Драскана полимерна мазилка MULTIARTДраскана полимерна мазилка MULTIART PM - 25 кг
MULTIART PM представлява готова за употреба пастообразна хомогенна смес, произведена на база минерални пълнители и полимерни свързващи вещества, изкуствени смоли, светло и алкалоустойчиви оцветители и други добавки, регулиращи времето на свързване и времето за запазване на работната консистенция.
Полимерната мазилка Мултиарт ПМ е с драскана структура, с едрина на зърната 1 мм, 1.5 мм, 2 мм, 3 мм. Те са паропропускливи, хидро и мразоустойчиви.
MULTIART® PM се произвежда в бял цвят или оцветена по каталог. Всички цветове са устойчиви на UV лъчи. Полимерната мазилка може да се нанася върху циментови и гипсови шпакловки, циментови и варо-циментови основи, гипсофазер и гипсокартон, бетонни панели или върху други здрави и равни основи.
ТРАЙНОСТ: 12 месеца, ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 25°С, ОПАКОВКА: Пластмасова кофа х 25 кг., Отговаря на: БДС ЕN 15824:2009.
Преди употреба разбъркайте енергично съдържанието на кофата. СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки в закрити и сухи помещения, предпазени от замръзване и високи температури.
Забележка: Да се избягва работа при дъжд, силен вятър и пряка слънчева светлина. Нанесената мазилка да се пази от замърсяване в продължение на 24 часа.

Полимерна влачена мазилка MULTIARTВлачена полимерна мазилка MULTIART PM - 25 кг
MULTIART PM представлява готова за употреба пастообразна хомогенна смес, произведена на база минерални пълнители и полимерни свързващи вещества, изкуствени смоли, светло и алкалоустойчиви оцветители и други добавки, регулиращи времето на свързване и времето за запазване на работната консистенция.
Влачената полимерна мазилка е с драскана структура, с едрина на зърната 1 мм, 1.5 мм, 2 мм, 3 мм. Те са паропропускливи, хидро и мразоустойчиви.
Мултиарт ПМ се произвежда в бял цвят или оцветена по каталог. Всички цветове са устойчиви на UV лъчи. Може да се нанася върху циментови и гипсови шпакловки, циментови и варо-циментови основи, гипсофазер и гипсокартон, бетонни панели или върху други здрави и равни основи.
ТРАЙНОСТ: 12 месеца, ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 25°С, ОПАКОВКА: Пластмасова кофа х 25 кг., Отговаря на: БДС ЕN 15824:2009.Преди употреба разбъркайте енергично съдържанието на кофата. СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки в закрити и сухи помещения, предпазени от замръзване и високи температури.
Забележка: Да се избягва работа при дъжд, силен вятър и пряка слънчева светлина. Нанесената мазилка да се пази от замърсяване в продължение на 24 часа..

Драскана мазилка MULTIARTБяла драскана мазилка MULTIART М2 и М3 - 20 кг
Тази мазилка на Мултиимпекс е с едрина на зърната 2 и 3 мм, паропропусклива, хидро и мразоустийчива.
Представлява суха хомогенна смес, произведена на база бял цимент, минерални добавки, полимерни свързващи вещества, светлоустойчиви пигменти и други добавки, регулиращи времето на свързване и времето за запазване на работната консистенция.
Тези сухи мазилки могат да се нанасят върху циментови и вароциментови основи, гипсови шпакловки, бетонни панели и други здрави и равни основи.
ТРАЙНОСТ: 18 месеца, ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 35°С, ОПАКОВКА: Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 20 кг.
СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения. Да се пази от влага и намокряне!
Забележка: Да се избягва работа при дъжд, силен вятър и пряка слънчева светлина.

Пръскана мазилка RastikaБяла пръскана мазилка - 25 кг
Растика е су­ха хомогенна смес, произведена на база минерални и полимерни свързващи вещества, както и други добавки регулиращи физико-химичните показатели и времето за запазване на работната консистенция.
Предназначена е за нанасяне като фасадно-декоративно покритие с релефна структура върху повърхности на изделия от обикновен, лек и клетъчен бетон (включително и газобетон) както и върху циментови и вароциментови мазилки.
Основата, върху която ще се нанася мазилката задължително се грундира с дълбокопроникващ „Грунд - ДП”.
ОПАКОВКА: Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 25 и 5 кг., Отговаря на: БДС ЕN 998-1. Тази суха мазилка е е с повишен коефициент на хидроустойчивост и мразоустойчивост.
СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения. Да се пази от влага и намокряне!
Забележка: Да се избягва работа при дъжд, силен вятър и пряка слънчева светлина.
ТРАЙНОСТ: 18 месеца, ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 25°С