Гипсова шпакловка Фино Гранде - Баумит

Баумит Фино Гранде - шпакловка за вътрешно приложение обогатена с минерални добавки шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 1 мм, максимална - 3 мм.

  • Разход: ок. 0,9 кг/м2/мм;
  • Торба 20 кг, 1 палет = 48 торби = 960 кг;
  • Класификация В1/20/2 съглано ЕN 13279-1:2005;
  • Обемно тегло около 790 kg/m3;
  • Направна вода около 0,60 l/kg сух материал;
  • Време за работа 60 минути