Шпакловка за гипсокартон Fugenfüller‬ Leicht‬ Кнауф

Шпакловка за гипсокартон‬ - "‪Фугопълнител‬ ‪лек‬", Кнауф. ‪Фина‬ ‪суха‬ шпакловка на основа гипс за ‪запълване‬ и ‪‎армиране‬ на ‪‎фугите‬ на ‪гипсокартона‬.
Опаковка - торба от 5 кг. и 25 кг.