Стандартен гипсокартон и влагоустойчив ГК

Стандартни гипскартонени плоскости тип АСтандартни гипскартонени плоскости тип А
Използват се за всички интериорни системи

● дебелина: 9,5 ; ширина: 1200 ; дължина: 2000
● дебелина: 12,5 ; ширина: 1200 ; дължина: 2500
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2600
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2750
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 3000

Импрегнирани гипскартонени плоскости тип H2Импрегнирани гипскартонени плоскости тип H2
За помещения с висока влажност на въздуха (например бани)

● дебелина: 12,5 ; ширина: 1200 ; дължина: 2000
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2500
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2600
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2750
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 3000

Пожарозащитни гипскартонени плоскости тип DFПожарозащитни гипскартонени плоскости тип DF
Използват се за изграждане пожарозащитни системи

● дебелина: 12,5 ; ширина: 1200 ; дължина: 2000
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2500
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2600
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2750
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 3000

Пожарозащитни импрегнирани гипскартонени плоскости тип DFH2Пожарозащитни импрегнирани гипскартонени плоскости тип DFH2
За изграждане пожарозащитни системи в помещения с висока влажност на въздуха

● дебелина: 12,5 ; ширина: 1200 ; дължина: 2000
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2500
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2600
● дебелина: 15 ; ширина: 1200 ; дължина: 2750