MARMOCONTACT грундиращо лепило

Лепилото Мармо контакт се използва като грунд за подобряване на залепващата сила на мазилката върху гладки или трудно абсорбиращи повърхности като бетонови стени, гипсови мазилки и др. За външни и вътрешни облицовки.

  • Температура по време на работа от 5 до 35 °C;
  • Време за изсъхване от 2 до 4 часа, в зависимост от атмосферните условия и обработената повърхност;
  • Вид - паста;
  • Цвят - светлочервен;
  • Плътност - 1,45 kg/lt;
  • pH - 0.9;
  • Разход - приблизително 350gr/m2;
  • Опаковка - пластмасова - 20 кг;
  • Съхранение - на сухо място, да не се излага продължително на пряка слънчева светлина