База за дърво - VELATOURA SMALTOLUX

Алкидна база за дърво, за разреждане с разредител. Прилага се на дървени или ПДЧ повърхности на открито и закрито. Много добри характеристики за бързо изсъхване и лесно шлайфане.
Разтваряне: 0-4% със Smaltolux White Spirit.
Покривност: 14-18 м2/л. Повторно нанасяне: 18 ч.
Време за изсъхване (23ºС): 2-3ч.